Chat with us, powered by LiveChat
We use cookies to enhance your user experience. By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies. For more information, see our Privacy policy.
#ProgramProduct

Jak zwiększyć efektywność zespołu produktowego i użycie produktu przez klientów?

Zwalidowane rozwiązania doświadczonych Produktowców dostępne podczas 14 sesji

Start 20 września 2024!

Zobacz agendę
Zobacz agendę
Nasi Eksperci:
Displate logo
brand 24 logo
Online meeting picture

Dla kogo?

Dla spółek SaaS, które chcą naprawić to co słabe w ich zespołach produktowych i zwiększyć przychody

Founders lub CEOs

C-level Managers

Head of Product

Product Managers

Nasi Eksperci

Doświadczeni Produktowcy z topowych firm technologicznych, którzy podzielą się swoimi rozwiązaniami jak ułożyć pracę zespołu, aby dowoził wyniki biznesowe

Ekspert

Filip Rakowski

Co-founder & CTO, Alokai
LinkedIn icon
Ekspert

Patryk Kabaj

Co-founder & ex-CPO, Packhelp
LinkedIn icon
Ekspert

Marcin Wyszyński

Co-founder, Spacelift
LinkedIn icon
Ekspert

Piotr Sekulski

VP of Product, Booksy
LinkedIn icon
Ekspertka

Justyna Dzikowska

Head of Marketing, Brand24
LinkedIn icon
Ekspert

Piotr Kacała

ex-CTO, Displate
LinkedIn icon
Ekspert

Karol Kłaczyński

Head of Product, Brand24
LinkedIn icon
Ekspert

Tyberiusz Piankowski

CPO, Publink
LinkedIn icon
Ekspert

dr Maciej Wilczyński

Founder, Valueships
LinkedIn icon
Moderatorka
Maja Malyska portrait image

Maja Małyska

Co-founder & CEO, Product dots
LinkedIn icon

Agenda Programu

Poznasz zwalidowane rozwiązania dla zespołu produktowego, dowiesz się jak poprawić jego performance, współpracę z innymi działami i zwiększyć użycie produktu przez klientów

Składowe produktowego modelu operacyjnego

Piotr Kacała,  ex-Displate

Jak zaprojektować operacje, aby zespół pracował efektywniej?

• jak pracuje 10% najlepszych firm produktowych na świecie?
• jaki wybrać model - fabrykę features czy produktowy model operacyjny?
• jakie są składniki modelu operacyjnego?

Handout:
Arkusz health check firmy produktowej
Lista rekomendowanych książek o sprzedaży produktu
Zadanie domowe

Fundamenty organizacji produktowej

Piotr Kacała, ex-Displate

Jak przenieść wartości na procesy i podejmować decyzje na bazie danych?

• jak uzdrowić DNA organizacji produktowej?
• jakie są fundamentalne wartości, którymi należy się kierować?
• jak przełożyć wartości na rekrutację i performance management?
• jak sprawić, aby zespoły działały autonomicznie?

Handout:
Szablon prezentacji z wartościami organizacji produktowych do omówienia wewnątrz własnej organizacji
Zadanie domowe

Produktowa piramida strategiczna

Tyberiusz Piankowski, Publink

Jak opisać strategię aby faktycznie zasiliła sposób i plan działania zespołów?

• jaki jest cel piramidy?
• jaka ją zaprojektować i jakie są antywzorce?
• jak poszczególne elementy piramidy przełożyć na działanie?

• co zrobić, żeby organizacja rzeczywiście działała w oparciu o piramidę, a nie tylko miała ją spisaną?

• jak unikać popularnych błędów w pracy z piramidą?

Handout:
Canvas piramidy strategicznej na Miro
Zadanie domowe

Continous Discovery

Karol Kłaczyński, Brand24

Jak pracować z klientem, aby zwiększyć użycie produktu?

• jak przejść z fabryki features do zarządzania produktem przez cele?
• jak przeprowadzać wywiady z klientem?
• jakich używać metryk?
• jak diagnozować najbardziej "kaloryczny" problem klienta?

• jakie stosować konkretne praktyki continous discovery?

• jak przełożyć discovery na delivery?

Handout:
Opportunity Solution Tree Canvas
Customer Journey Mapping Canvas
Zadanie domowe

Delivery

Filip Rakowski, Alokai

Jak sprawnie dostarczyć produkt do klienta i optymalnie wykorzystać czas pracy programistów?

• na co uważać przy Agile, Scrum, Kanban?
• jak przewidzieć nieprzewidywalne - support klientów i sprzedaży bez impactu na delivery?
• co i jak mierzyć żeby optymalizować delivery?
• jak ułożyć współpracę CPO i programistów?
• delivery vs struktura zespołów - interdyscyplinarność i zespoły platformowe?
• architektura vs rzeczywistosć - co to znaczy "good enough"?
• jak zapobiec zmianie continuous delivery w quarterly delivery?
• jak nie skalować delivery ludźmi?
• jaką wybrać strategie na dług techniczny?

• kiedy współpraca z Software House ma sens i jak ją zaprojektować aby przejąć development inhouse?

Handout:
Lista książek o dobrym, produktowym delivery
Opis kluczowych metryk
Zadanie domowe

Roadmapa produktowa

Piotr Sekulski, Booksy

Jak przełożyć strategię na działanie, aby dostarczać 10x więcej profitów?

• jaką rolę pełni zespół produktowy w firmie i jakie są źródła roadmap?
• jak pracować z roadmapą - szybkie iteracje, praca z danymi i klientem oraz dowożenie produktu pod specyfikację?
• jak zarządzać priorytetami i przewidywalnością developmentu?
• jak komunikować priorytety, postępy i efekty?
• jaka struktura, procesy i kompetencje są potrzebne aby to zadziałało?

• jakie dane i badania są konieczne aby podejmować decyzje?

Handout:
Szablon dokumentu do opisywania inicjatyw (problem statement)
Arkusz do śledzenia portfolio inicjatyw  
Graficzny arkusz do śledzenia Impact x Effort Arkusz do śledzenia upstream inicjatyw
Zadanie domowe

Role i struktury organizacji produktowej

Patryk Kabaj, ex-Packhelp

Jak zaprojektować strukturę, aby zwiększyć efektywność pracy zespołu?

• jak model operacyjny wpływa na role, strukturę i odpowiedzialność w organizacji?
• jakie są kluczowe rodzaje struktur i zespołów oraz różnice między rolami?
• czym się kierować podczas podczas planowania oraz ewolucji struktury?
• czym jest triada produktowa oraz co to znaczy, że zespoły są "empowered"?

• jak ułożyć współpracę produktu z innymi zespołami w organizacji?

• jak uniknąć często popełnianych błędów?

Handout:
Structure Health Checklist
Przykłady struktur produktowych
Zadanie domowe

Rola Product Design w budowaniu produktu

Patryk Kabaj, ex-Packhelp

Jak skonfigurować product design aby wspierał realizację celów biznesowych?

• jakie są role w product design i jak mierzyć efekty?

• jak rozpoznać dobrego product designera?
• gdzie kończy się brand i marketing, a zaczyna product design?
• czy PM albo Dev z kompletnym DSL-em poradzi sobie bez designera?
• typowe trudności w pracy z designerami, ich przyczyny i jak sobie z nimi radzić?
• jakie możliwości dają nowe narzędzia i tech w rękach designerów: AI oraz No-code?

Handout:
Checklista identyfikująca potencjalne problemy w product designie wraz z sugestiami rozwiązań
Framework do rozwoju product designerów
Zadanie domowe

Rekrutacja zespołu

Marcin Wyszyński, Spacelift

Jak przyciągnąć i zrekrutować najlepszych ludzi?

• jak dobrać role do wielkości organizacji i jakie ratio teamu produktowego vs reszta organizacji?
• kiedy zatrudnić CPO, a kiedy CTO?
• na co zwracać uwagę przy rekrutacji PM i Inżynierów i Product Designerów?
• manager 101, performance, 180/360, cele indywidualne vs zespołowe, expectation workshop

• czy oferować ESOP i na jakich warunkach?

Handout:
Arkusz z pytaniami rekrutacyjnymi do ról: CTO, CPO, Product Managers, Product Engineers, Product Designers
Tablica Miro do expectation workshop
Zadanie domowe

Podział pracowników na zespoły produktowe?

Patryk Kabaj, ex-Packhelp

Jak zaprojektować topologie zespołów aby dowoziły i były adekwatne do strategii?

• jakie są konsekwencje short i long term złego podziału na zespoły produktowe?
• jak skutecznie dokonać podziału na zespoły (etap, konsultacje, dokumentacja i komunikacja)
• jak KPI i OKR rzutują na podział na zespoły?

• jakie są formy odpowiedzialności zespołów produktowych?
• jak zmieniają się takie struktury w czasie?
• jakie są do's and don'ts?
• jak wygląda topologia zespołów przy współpracy z Software House?

• prawo Conwaya

Handout:
Checklista niezbędnych rzeczy do rozpoczęcia podziału na zespoły produktowe
Pliki robocze do opracowania podziału na zespoły produktowe, wedle etapu (od high-level do person-level), w Miro
Infografiki Team Topologies
Zadanie domowe

Pomiar wydajności zespołów produktowych

Patryk Kabaj, ex-Packhelp

Jaki jest zakres odpowiedzialności zespołów produktowych i jak mierzyć ich wydajność?

• jaki jest zakres odpowiedzialności Product Managera, Designera, Developerów i QA?
• jakie są formy odpowiedzialności i jak ją egzekwować?
• jakie są kontrowersje wokół odpowiedzialności zespołów produktowych w SaaS?
• jakie są różnice w mierzeniu pracy zespołów: produktowych, projektowych, obsługowych?
• jak mierzyć efektywność zespołów produktowych?
• jak mierzyć pracę poszczególnych członków triady produktowej?
• jakie są popularne frameworki celów?
• jak rozliczać i na co uważać?

Handout:
Test sprawdzający jaką organizacją jesteś, na podstawie tego, co mierzysz i w jaką odpowiedzialność wierzysz
Szablon pod OKR, NCT i OITs
Zadanie domowe

Product marketing

Karol Kłaczyński, Justyna Dzikowska, Brand24

Jak odpowiedni product marketing może wzmocnić Twój produkt?

• czym się różni product marketing od innych działań marketingowych?
• jak zaprojektować product marketing w sprzedaży samoobsługowej i transakcyjnej vs korporacyjnej?
• za co odpowiada product marketing i jak mierzyć wyniki?
• jakie są modele współpracy product marketingu z działem sales, marketingiem i product management?
• jakie są do's and don'ts?
Handout:
Mapa touch pointów komunikacyjnych dla Product Marketingu
Jobs-to-be-done Canvas
Zadanie domowe

Transformacja na wzór Produktowego Modelu Operacyjnego

Piotr Kacała, ex-Displate

Jak zarządzić zmianami w organizacji produktowej i w jakiej kolejności je wprowadzać?

• dlaczego warto wdrożyć zmiany?
• jak wygląda roadmapa transformacji?
• jakie są metryki sukcesu transformacji?

• rewolucja czy ewolucja - co będzie lepsze w Twoim przypadku?

Handout:
Przykładowa roadmapa transformacji
Zadanie domowe

Pricing produktu

dr Maciej Wilczyński, Valueships

Jak zbudować dobry pricing dla produktu?

• jak dopasować pricing do profilu Twoich klientów SMB vs Enterprise oraz Product-led growth vs Sales-led growth?
• jak policzyć wartość i cenę produktu?
• jakich używać metryk rozliczeniowych?
• za co można brać pieniądze w oprogramowaniu?
• buyer personas vs jobs-to-be-done w pricingu Twojego produktu
• feature grid - macierz funkcjonalności
• jak zaprojektować design cennika?

Handout:
Gotowy draft propozycji cenowej
Wypełniony framework SaaS Pricing Canvas Prezentacje z poszczególnymi frameworks
Zadanie domowe

Wybierz Pakiet

O Programie

Trwa od 20 września do 20 grudnia 2024 i obejmuje 14 sesji na żywo, online. Każda sesja to 2h knowledge sharing, case studies, Q&A, dyskusja i zadanie domowe. Program w języku polskim.

Silver

8 500 zł

Zgłoś się

Gold

12 500 zł

Zgłoś się

Platinium

15 500 zł

Zgłoś się
Liczba miejsc w ramach pakietu
x
3 (w tym min. 1 Founder)
5 (w tym min. 1 Founder)
Nagranie video 14 sesji
(dostępne dla 1 osoby od marca 2025)
14 sesji, na żywo, online
x
QA & dyskusje
x
Aktywizujące zadania domowe
x
Handouts, frameworks, szablony i case studies
x
Grupa dyskusyjna dla Founders
x
Zgłoś się
Product Dots icon logo

Zgłoś się!

Zainwestuj w kompetencje swojego zespołu i popraw wyniki biznesowe!

Masz jakies pytania?

Send plane icon
hello@productdots.com

Wypełnij formularz!

Zapisy do 15 sierpnia 2024. Skontaktujemy się tylko z wybranymi zgłoszeniami.

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie.Jeśli zgłoszenie spełnia kryteria, odezwiemy się na podany numer telefonu w ciągu 48h.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Masz jakies pytania?

Send plane icon
hello@productdots.com